Regulacja zagłówków tylnych siedzeń

Wszystkie trzy tylne siedzenia mają regulowane zagłówki. Zagłówek należy wyregulować odpowiednio do wzrostu tak, aby w miarę możliwości zapewniał podparcie całej tylnej części głowy.

Prawidłowo wyregulowany zagłówek może pomóc uniknąć urazów kręgosłupa szyjnego podczas kolizji. Zagłówek należy ustawić tak, by za tylną częścią głowy była jak największa jego powierzchnia.

Prawidłowa regulacja zagłówka
Prawidłowy poziom zagłówka

Ruch zagłówka do góry nie jest zablokowany.

Wyciągnij zagłówek do poziomu odpowiedniego do swojego wzrostu.

Aby obniżyć zagłówek, zwolnij blokadę, naciskając i przytrzymując przycisk na podstawie prawego wspornika. Następnie ostrożnie popchnij zagłówek w dół.

Przycisk blokowania zagłówka
Przycisk blokowania na zagłówku

Aby maksymalnie obniżyć środkowy zagłówek, należy również nacisnąć przycisk na lewym wsporniku. Naciśnij oba przyciski jednocześnie, aby odblokować zagłówek w końcowym zakresie ruchu.

Przyciski blokowania środkowego zagłówka
Przyciski na wspornikach środkowego zagłówka

 Wskazówka

Zapamiętaj, aby obniżać zagłówek, gdy siedzenie nie jest zajęte. W pozycji obniżonej nie ogranicza on widoczności do tyłu.