Regulacja prędkości docelowej systemu Pilot Assist

System Pilot Assist pomaga utrzymać zadaną prędkość docelową. Zadaną prędkość docelową można regulować za pomocą przycisków na kierownicy.

Jadąc z systemem Pilot Assist, możesz wybrać prędkość docelową. Samochód steruje wówczas przyśpieszaniem i hamowaniem, aby utrzymać tę prędkość zadaną, a także dostosowywać ją do otaczającego ruchu.

Zadaną prędkość docelową można regulować, naciskając przyciski regulacji w obszarze elementów sterujących po lewej stronie kierownicy.

Działania w ramach regulacji:
Naciśnięcie razZmiana prędkości docelowej o 5 km/h lub 5 mph1.
Naciśnięcie i przytrzymanieNaciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę prędkości docelowej o 1 km/h lub 1 mph.
Wyreguluj wartość prędkości zadanej za pomocą przycisków i na kierownicy.

Nowa zadana prędkość docelowa zostanie pokazana przy prędkościomierzu.

Prędkość docelowa systemu Pilot Assist i prędkościomierz
  1. 1 Prędkość docelowa domyślnie będzie odpowiadała przyrostom prędkości podzielnym przez pięć, czyli 25, 30 i 35.