Czytanie instrukcji obsługi

Dowiedz się, jak zawartość tej instrukcji jest uporządkowana, aby móc znaleźć niezbędne informacje, gdy ich potrzebujesz.

Instrukcja obsługi Twojego samochodu została opracowana tak, by pomagała w znajdowaniu określonych informacji oraz poznawaniu samochodu.

Struktura

Ta instrukcja obsługi stanowi dużą sieć stron z informacjami. Każda strona ma własną zawartość i listę łączy prowadzących do powiązanych stron. Łącza mogą prowadzić do podrozdziałów będących częścią aktualnie czytanego rozdziału lub do innych powiązanych z nim rozdziałów.

 Wskazówka

Znajdowanie odpowiedniego poziomu informacji

Czasami odpowiedzi nie trzeba szukać daleko. Przechodząc o jeden lub dwa poziomy w strukturze, można uzyskać potrzebny kontekst i perspektywę lub po prostu dowiedzieć się, gdzie szukać.

Wyszukiwanie informacji

Pole wyszukiwania pozwala szybciej uzyskać dostęp do szukanych informacji.

Wszystkie główne obszary

Aby pomóc Ci rozpocząć, łącza do powiązanych informacji na tej stronie obejmują wszystkie główne rozdziały tej instrukcji.

Nawigowanie po ilustracjach interaktywnych

Na niektórych stronach instrukcji są ilustracje z interaktywnymi znacznikami. Po dotknięciu tych znaczników pojawią się łącza do odpowiednich części instrukcji. Te interaktywne znaczniki umożliwiają przeglądanie instrukcji w bardziej wizualny sposób.

 Wskazówka

Animowane wprowadzenia

Niektóre strony zawierają wprowadzenie w formie krótkiej animacji. Dostarcza ono kilka wizualnych wskazówek dotyczących zawartości danej części instrukcji.

Ilustracje i filmy

Ilustracje stosowane w instrukcji obsługi bywają schematyczne i mają charakter poglądowy lub przykładowy. Ze względu na poziom wyposażenia lub wymagania rynkowe zawartość ilustracji może odbiegać od Twojego samochodu.

Wyróżniona zawartość

W tej instrukcji znajdziesz zawartość wyróżnioną na różne sposoby

 Ostrzeżenie

Zawartość wyróżniona w ten sposób głównie informuje o warunkach lub używaniu, które wiąże się z oczywistym ryzykiem spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu.

 Ważne

Zawartość wyróżniona w ten sposób głównie informuje o warunkach lub używaniu, które wiąże się z wyraźnym ryzykiem spowodowania szkód materialnych.

 Uwaga

Zawartość wyróżniona w ten sposób głównie zawiera informacje mogące pomóc uniknąć nieprawidłowego używania lub informacje, które można łatwo przeoczyć lub źle zrozumieć.

 Wskazówka

Zawartość wyróżniona w ten sposób głównie dostarcza wskazówki dotyczące używania lub znajdowania powiązanej zawartości.

Opcje lub akcesoria

Niektóre elementy wyposażenia i funkcje są dostępne tylko w niektórych konfiguracjach samochodu lub na niektórych rynkach. Nawet jeśli masz dostęp informacji, nie daje to gwarancji, że opisywane wyposażenie jest dostępne w Twoim samochodzie.

 Uwaga

Mogą występować różnice w terminologii między instrukcją obsługi a materiałami marketingowymi, sprzedażowymi i reklamowymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia standardowego i opcjonalnego, skontaktuj się z dealerem Volvo.