Włączanie hamulca postojowego

Włącz hamulec postojowy, naciskając przycisk z oznaczeniem P na dźwigni po prawej stronie kierownicy.

Twój samochód może automatycznie włączyć hamulec postojowy w wielu sytuacjach. Możesz także ręcznie włączyć hamulec postojowy.

Po zatrzymaniu samochodu naciśnij przycisk z oznaczeniem P na dźwigni po prawej stronie kierownicy.

Przycisk hamulca postojowego

Samochód przechodzi w tryb parkowania, co obejmuje włączenie hamulca postojowego. Nowy stan zostanie pokazany w obszarze informacji dla kierowcy.

Symbol ostrzegawczy hamulca postojowego

Hamulec postojowy jest zwalniany automatycznie po wybraniu biegu do jazdy.