Czyszczenie elementów z tworzywa sztucznego i metalowych we wnętrzu

Należy regularnie czyścić panele i elementy sterujące oraz natychmiast usuwać wszelkie plamy.

 Ważne

Delikatność przede wszystkim

Nie wolno skrobać ani trzeć zabrudzonych powierzchni. Zamiast tego wykonuj łagodne, okrężne ruchy. Pamiętaj, że ostre przedmioty lub materiały ścierne mogą uszkodzić samochód.

Odkurz powierzchnię, aby usunąć z niej luźne zanieczyszczenia i kurz.
Oczyść powierzchnię za pomocą czystej ściereczki z mikrofibry zwilżonej wodą, wykonując łagodne, okrężne ruchy.

 Ważne

Nie wolno kierować strumienia środków w aerozolu bezpośrednio na elementy elektryczne, takie jak przyciski i elementy sterujące.
Przed ponownym użyciem poczekaj, aż materiał całkowicie wyschnie.