Czyszczenie tkanin i materiałów tekstylnych

Jeśli we wnętrzu samochodu, na przykład na podsufitce lub tapicerce foteli powstanie plama, usuń ją jak najszybciej.

Te zalecenia dotyczą różnych materiałów zastosowanych we wnętrzu.

 Ważne

Podczas czyszczenia tapicerki

  • Nie wolno skrobać ani trzeć zabrudzonych powierzchni. Zamiast tego wykonuj łagodne, okrężne ruchy. Pamiętaj, że ostre przedmioty lub materiały ścierne mogą uszkodzić samochód.
  • W wyniku punktowego czyszczenia tapicerki mogą pozostać zacieki lub inne ślady.
  • Nie zdejmuj tapicerki na czas czyszczenia.
  • Używaj wyłącznie środków do czyszczenia i produktów do pielęgnacji samochodu zalecanych przez Volvo, stosując się do instrukcji dołączonych do tych produktów.

 Ostrzeżenie

Siedzenia z bocznymi poduszkami powietrznymi

Nie wolno kierować strumienia środków do czyszczenia w aerozolu bezpośrednio na boki foteli wyposażonych w boczne poduszki powietrzne. Należy je czyścić, przecierając ściereczką zwilżoną odpowiednim środkiem do czyszczenia.

Odkurz powierzchnię, aby usunąć z niej luźne zanieczyszczenia i kurz.
Oczyść powierzchnię przy użyciu czystej ściereczki z mikrofibry w neutralnym kolorze lekko zwilżonej wodą lub bezbarwnym, łagodnym środkiem czyszczącym. Wykonuj łagodne, okrężne ruchy.
Przed ponownym użyciem poczekaj, aż materiał całkowicie wyschnie.

 Ważne

Czyszczenie pasów bezpieczeństwa

Czyszcząc pasy bezpieczeństwa, należy pozostawić je rozwinięte do całkowitego wyschnięcia.