Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy

Korek zbiornika płynu do spryskiwaczy jest pod maską. Używaj płynu do spryskiwaczy dobrej jakości.

Samochód informuje o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy.1

 Uwaga

Pojemność zbiornika

Twój samochód ma zbiornik płynu do spryskiwaczy o pojemności 3,5 litra (około 3,7 kwarty US).

 Ważne

Jakość płynu do spryskiwaczy

  • Używaj płynu do spryskiwaczy o kwasowości od 6 do 8 pH.
  • W przypadku używania koncentratu płynu do spryskiwaczy, rozcieńcz go czystą wodą o neutralnym pH zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu.
  • Volvo zaleca płyn do spryskiwaczy odporny na mrozy. Zapobiegnie to uszkodzeniom spowodowanym zamarznięciem płynu wewnątrz pompy, zbiornika i przewodów elastycznych.
Otwórz maskę swojego samochodu.
Położenie korka zbiornika płynu do spryskiwaczy

Znajdź niebieski korek z symbolem płynu do spryskiwaczy i otwórz go.

Wlej płyn do spryskiwaczy do zbiornika. W miarę możliwości unikaj rozlewania go.
Zamknij korek i maskę.
  1. 1 Gdy pozostał około 1 litr (1 kwarta).

Powiązane dokumenty