Znajdowanie i wybieranie miejsca docelowego w systemie nawigacji

Znajdź miejsce docelowe, wpisując je w polu wyszukiwania lub wydając polecenie głosowe. Samochód zasugeruje trasy do wyboru.

Naciśnij symbol biblioteki aplikacji na dolnym pasku i otwórz Mapy Google.

Wprowadź adres lub miejsce docelowe w polu wyszukiwania.
Trasa jest sugerowana wraz z trasami alternatywnymi.
Wybierz preferowaną trasę.
Wybierz przycisk Start.
Rozpocznie się prowadzenie po trasie.