Ręczne zwalnianie przewodu ładującego

Jeśli przewód ładujący nie zostanie zwolniony z samochodu po zatrzymaniu ładowania, możesz użyć uchwytu do zwalniania awaryjnego. Nigdy nie używaj uchwytu do zwalniania awaryjnego w trakcie ładowania.
Otwórz klapę bagażnika i pokrywę wnęki.

Osłonę znajdziesz po lewej stronie bagażnika.

Położenie osłony
Zdejmij osłonę, podważając ją wkrętakiem lub podobnym narzędziem.

 Ostrzeżenie

Przed użyciem uchwytu zwalniania awaryjnego sprawdź na wyświetlaczu lub przy gnieździe ładowania, czy proces ładowania został zatrzymany. Nie wolno używać uchwytu do zwalniania awaryjnego w trakcie ładowania.

Ostrożnie pociągnij uchwyt do zwalniania awaryjnego, aż poczujesz opór.

Uchwyt zwalniania awaryjnego
Przewód ładujący zostaje zwolniony z gniazda ładowania.

 Uwaga

Uchwyt do zwalniania awaryjnego chowa się automatycznie po rozpoczęciu następnego cyklu ładowania.
Odłącz przewód ładujący od samochodu.
Załóż z powrotem osłonę, a następnie zamknij pokrywę wnęki i klapę bagażnika.

Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.