Zwalnianie przewodu ładującego

Jeśli przewód ładujący nie zwolni się automatycznie po zatrzymaniu ładowania, możesz spróbować wykonać kilka czynności.

Przewód ładujący zwykle zwalnia się automatycznie po zatrzymaniu ładowania. Jeśli jednak przewód ładujący pozostaje w gnieździe przez jakiś czas po zatrzymaniu ładowania, zostaje on automatycznie zablokowany ponownie.1

Sprawdź, czy kluczyk jest w zasięgu i czy samochód jest odblokowany.

Zatrzymaj ładowanie, naciskając End charging na wyświetlaczu.
W przypadku ładowania na stacji publicznej zatrzymaj ładowanie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez interfejs stacji.
Ostrożnie poruszaj przewodem ładującym.
Zablokuj i odblokuj samochód.
Zablokuj samochód i poczekaj, aż dioda LED przy gnieździe ładowania zgaśnie. Może to chwilę potrwać. Następnie odblokuj samochód i spróbuj ponownie zatrzymać ładowanie na wyświetlaczu.

Jeśli przewód ładujący wciąż nie został zwolniony, zatrzymaj ładowanie za pośrednictwem stacji, punktu ładowania lub gniazdka ściennego w jeden z następujących sposobów:

  • Ładowanie za pośrednictwem stacji publicznej: skontaktuj się z obsługą klienta stacji, aby uzyskać pomoc i zatrzymać ładowanie.
  • Ładowanie za pośrednictwem domowego punktu ładowania: bezpiecznie odłącz zasilanie domowego punktu ładowania.
  • Ładowanie za pośrednictwem domowego gniazdka elektrycznego: odłącz przewód od gniazdka.

Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

  1. 1 Dotyczy ładowania AC.