Synchronizacja temperatury

Domyślnie ustawienie temperatury po stronie kierowcy jest stosowane we wszystkich strefach klimatyzacji. Jednak w każdej strefie klimatyzacji można także ustawić indywidualną temperaturę. Możesz wybrać, czy temperatura ma być synchronizowana czy nie.
Naciśnij temperaturę na dolnym pasku.
Naciśnij symbol synchronizacji , aby anulować synchronizację lub zsynchronizować temperaturę.

 Wskazówka

Synchronizacja ustawienia temperatury zostaje także anulowana, gdy pasażer ustawi inną temperaturę po swojej stronie.

Powiązane dokumenty