Włączanie ostrzeżeń przy otwieraniu drzwi

Ostrzeżenia przy otwieraniu drzwi są emitowane po wykryciu pojazdów nadjeżdżających z tyłu, aby nie otwierać drzwi, dopóki pojazdy nie przejadą. Możesz je włączyć lub wyłączyć w ustawieniach.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingSafety assistDoor open warning.
Włącz lub wyłącz ostrzeżenia przy otwieraniu drzwi.