Włączanie ogranicznika prędkości w ustawieniach

Możesz włączyć lub wyłączyć ogranicznik prędkości w ustawieniach. Po włączeniu pomaga on uniknąć przypadkowego przekroczenia dozwolonej prędkości.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingDriver support.
Wybierz Speed limiter jako domyślną funkcję wspomagającą kierowcę.