Włączanie systemu Pilot Assist w ustawieniach

Możesz włączyć lub wyłączyć system Pilot Assist w ustawieniach. Po włączeniu można go aktywować podczas jazdy.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingDriver support.
Wybierz Pilot Assist jako domyślną funkcję wspomagającą kierowcę.