Włączanie ostrzeżeń o pojazdach w martwym polu

Możesz włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia o pojazdach w martwym polu w ustawieniach.

Gdy te ostrzeżenia są włączone, Twój samochód może Cię ostrzegać o pojazdach będących w martwych polach lub zbliżających się do nich.

 Ważne

Zmiana ustawień wspomagania kierowcy

Należy rozumieć, jak zmiana ustawień samochodu wpływa na jego działanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku funkcji wpływających na poziom wspomagania zapewnianego przez samochód.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz DrivingSafety assistBLIS.
Włącz lub wyłącz ostrzeżenia o pojazdach w martwym polu.