Włączanie świateł powitalnych

Oprócz świateł włączanych domyślnie po odblokowaniu swojego samochodu możesz włączyć sekwencję świateł powitalnych.

Światła powitalne wykonują krótką sekwencję świetlną, poprawiając widoczność, gdy zbliżasz się do swojego samochodu.

Światła powitalne włącza i wyłącza się na wyświetlaczu.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i wybierz Settings.
Wybierz ControlsLockingWelcome lights.
Włącz lub wyłącz światła powitalne.

Samochód pozostawi te funkcje aktywne, dopóki ich nie wyłączysz.