Rozpoczynanie ładowania DC

Ładowanie DC jest dostępne na niektórych stacjach ładowania.

Stacje ładowania DC mają zintegrowane przewody ładujące, więc nie musisz używać swojego przewodu.

 Ostrzeżenie

  • Publiczne stacje ładowanie są ciągle używane i mogą zużywać się szybciej niż stacje prywatne. Zapamiętaj, aby zawsze sprawdzać, czy złącze przewodu ładującego nie jest nadmiernie zużyte lu zanieczyszczone.
  • Nie dotykaj złącza przewodu ładującego ani nie używaj żadnych narzędzi, aby spróbować usunąć zanieczyszczenia z przewodu ładującego. Grozi to porażeniem prądem.
  • Nie wolno używać przewodu ładującego z jakimikolwiek oznakami uszkodzeń lub zużycia. Grozi to porażeniem prądem. Spróbuj użyć innego przewodu lub punktu ładowania na stacji.
  • Sprawdź, czy złącze przewodu ładującego zostaje całkowicie osadzone w gnieździe ładowania. Zużyte złącze może uniemożliwiać bezpieczne połączenie z Twoim samochodem.

Aby rozpocząć ładowanie, należy:

  • ustawić tryb parkowania w samochodzie;
  • zapoznać się z instrukcjami na stacji ładowania przed rozpoczęciem ładowania.

Otwórz pokrywę gniazda ładowania, lekko ją naciskając przy tylnej krawędzi.

Pokrywa gniazda ładowania
Zdejmij wszystkie osłony z gniazda i złącza przewodu.
Podłącz i dociśnij do oporu złącze przewodu do gniazda ładowania, używając obu rąk. Zapamiętaj, aby po włożeniu przewodu ładującego popychać go w górę przez kilka sekund. Zapewni to prawidłowe podłączenie i zablokowanie złącza.
Po kilku sekundach przewód ładujący zablokuje się automatycznie.
Po sprawdzeniu, czy przewód jest zablokowany, postępuj zgodnie z instrukcjami stacji dotyczącymi autoryzacji ładowania.
Ładowanie rozpoczyna się po ukończeniu testu izolacji przez stację ładowania. Może to potrwać około minuty.

Stan ładowania można sprawdzić na gnieździe ładowania oraz na wyświetlaczu.