Rozpoczynanie ładowania AC

Ładowanie AC jest możliwe na niektórych stacjach ładowania, za pomocą punktu ładowania w domu lub zwykłego gniazdka domowego. Wymagany przewód ładujący zależy od trybu ładowania.

Aby rozpocząć ładowanie, należy:

  • ustawić tryb parkowania w samochodzie;
  • skonfigurować ustawienia ładowania odpowiednio do preferencji.1

Jeśli używasz zwykłego gniazdka domowego, sprawdź także, czy spełnia ono wymagania dotyczące bezpieczeństwa podczas ładowania.

 Ostrzeżenie

Nie podłączaj żadnych urządzeń innych niż przewód ładujący między źródłem ładowania a gniazdem ładowania samochodu.2 Może to spowodować usterkę, uszkodzenie lub porażenie prądem.
Podłącz przewód ładujący do źródła ładowania. Niektóre stacje ładowania mają zintegrowany przewód ładujący, który podłącza się do samochodu.

Otwórz pokrywę gniazda ładowania, lekko ją naciskając przy tylnej krawędzi.

Pokrywa gniazda ładowania
Zdejmij wszystkie osłony ochronne z gniazda i złącza przewodu.

 Ważne

Aby nie uszkodzić powłoki lakierowej, ustaw osłonę złącza w taki sposób, by nie dotykała samochodu.
Włóż złącze do gniazda ładowania.
Po prawidłowym osadzeniu złącza zostaje ono zablokowane. Ładowanie rozpocznie się w ciągu kilku sekund.

Stan ładowania można sprawdzić na gnieździe ładowania oraz na wyświetlaczu.

Zalecane czynności, jeśli ładowanie się nie rozpocznie

Najpierw odłącz przewód od gniazda ładowania samochodu, a następnie od źródła ładowania. Poczekaj chwilę przed ponownym podłączeniem przewodu. Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

  1. 1 Niektóre ustawienia można dostosowywać podczas ładowania.
  2. 2 Dotyczy to przedłużaczy, rozgałęziaczy, przejściówek, zewnętrznych wyłączników czasowych, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i podobnych urządzeń.