Zmniejszanie czułości alarmu

Zmniejsz czułość alarmu, jeśli spodziewasz się dużego ruchu we wnętrzu samochodu lub w jego otoczeniu podczas postoju.

To ustawienie jest szczególnie przydatne w przypadku parkowania samochodu w miejscu, gdzie może się poruszać pod wpływem sił zewnętrznych, na przykład podczas przeprawy promowej.

 Uwaga

Jeśli masz wątpliwości, jak samochód reaguje, sprawdź kontrolkę alarmu.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ControlsLockingReduced alarm mode.
Włącz lub wyłącz zmniejszoną czułość alarmu.