Dodawanie harmonogramów ładowania i zarządzanie nimi

Możesz ustawić i aktywować harmonogram ładowania swojego samochodu w widoku ładowania. W ten sposób możesz określić, kiedy samochód ma być ładowany, na przykład, gdy jest podłączony nocą.

 Uwaga

Ustawienie harmonogramu ładowania ma zastosowanie tylko do ładowania AC. Ładowanie DC zawsze będzie rozpoczynane po podłączeniu przewodu ładującego do samochodu niezależnie od harmonogramu ładowania.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ChargingCharging schedule.
Wybierz godziny rozpoczęcia i zatrzymania harmonogramu ładowania przy użyciu regulatora czasowego.
Aktywuj harmonogram, włączając go.
Regulator czasowy jest aktywny i zaplanowany czas ładowania jest widoczny na wyświetlaczu, zarówno w obszarze głównym, jak i w obszarze informacji dla kierowcy.

Możesz dezaktywować harmonogram, wyłączając go. Regulator czasowy nie będzie aktywny i ładowanie nie zostanie zaplanowane.