Zarządzanie kluczykami przypisami do profili

Możesz przypisać do swojego profilu tylko jeden kluczyk. Jeśli chcesz przypisać kolejny kluczyk, najpierw musisz usunąć połączony kluczyk.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ProfileAccess and privacyConnected key.
Naciśnij Remove.

Powiązane dokumenty