Ustawianie limitu natężenia prądu ładowania

W widoku ładowania można ustawić limit natężenia prądu ładowania AC, wybierając wartość.

Standardowo funkcja ograniczania natężenia prądu ładowania jest wyłączona. Gdy natężenie prądu ładowania nie jest ograniczone, jest stosowana maksymalna dostępna wartość natężenia prądu. Przy pierwszym ograniczaniu natężenia prądu ładowania domyślnie jest stosowana najmniejsza dostępna wartość. Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest amper, często oznaczany literą „A”.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ChargingLimit charging current.
Włącz funkcję.1
Ustaw preferowaną wartość limitu natężenia prądu.
Po zmianie limitu natężenia prądu wartość pozostaje zapisana, dopóki nie zostanie ponownie zmieniona. Rzeczywista wartość natężenia prądu i limit są pokazane na wyświetlaczu podczas ładowania Twojego samochodu.

 Uwaga

Limit natężenia prądu może się różnić w zależności od regionu.
W przypadku wyłączenia funkcji ustawiony limit natężenia prądu nie zostanie zapisany. To oznacza, że przy ponownym włączaniu tej funkcji będzie trzeba ustawić nowy limit.
  1. 1 Dostępne tylko w trybie ładowania AC.