Ustawianie temperatury

Ustawienie temperatury w kabinie pasażerskiej można zmienić na wyświetlaczu.
Naciśnij temperaturę na dolnym pasku.
Wyreguluj temperaturę, naciskając symbol plus lub minus.

 Wskazówka

Temperaturę w samochodzie można ustawić za pośrednictwem sterowania głosowego.