Stan ładowania na wyświetlaczu

Aktualny stan ładowania samochodu można zobaczyć na wyświetlaczu.
Obszar informacji dla kierowcy
2
3
4
1
Informacje dostępne w obszarze informacji dla kierowcy.
  1. 1Informacja o poziomie naładowania akumulatora
  2. 2Bieżący zasięg i natężenie prądu1
  3. 3Informacje o stanie ładowania
  4. 4Docelowy poziom naładowania akumulatora
W obszarze informacji dla kierowcy są podane informacje o stanie ładowania, takie jak komunikat o stanie, poziom naładowania akumulatora, bieżący zasięg, pozostały czas ładowania i informacja o planowanym czasie. Na pasku stanu są także widoczne różne kolory. Informacje mogą się różnić w zależności od stanu ładowania.
StanKolorNazwa koloruOpis
WaitingBiały, ciągłyPrzewód jest podłączony, ale samochód nie jest ładowany.
ChargingZielony, pulsującySamochód jest ładowany ręcznie.2
ScheduledNiebieskiSamochód rozpoczyna ładowanie zgodnie z ustawionym harmonogramem. Na wyświetlaczu jest widoczna informacja o zaplanowanym czasie.
Charging endedZielonyŁadowanie samochodu zostało zakończone lub zatrzymane.
Charging faultCzerwonyPrzewód jest podłączony, ale wystąpił błąd związany z połączeniem ładowania. Na wyświetlaczu są pokazywane różne komunikaty w zależności od błędu. Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
  1. 1 Natężenie prądu jest pokazywane tylko, jeśli ustawiono limit.
  2. 2 Ręczne ładowanie AC, zaplanowane ładowanie AC, DC.