Montowanie fotelików dziecięcych na środkowym siedzeniu tylnym

Aby prawidłowo zamontować fotelik dziecięcy na środkowym siedzeniu tylnym, należy przeczytać ważne informacje i stosować się do zaleceń.

Do montowania fotelika dziecięcego na środkowym siedzeniu tylnym można używać punktów mocowania dolnego paska.

 Wskazówka

Długotrwałe użytkowanie fotelika dziecięcego może powodować zużycie elementów wnętrza samochodu. Zabezpiecz wnętrze samochodu akcesoryjną osłoną przed zabrudzeniem butami.
Dozwolone foteliki dziecięce
  • Należy używać wyłącznie fotelików dziecięcych i-Size, uniwersalnych lub przeznaczonych do danego pojazdu zalecanych przez Volvo, zwracając uwagę, czy model samochodu jest na liście pojazdów dostarczonej przez producenta fotelika dziecięcego.
Przygotowywanie siedzenia
  • Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego wymontuj z niego przedłużenia siedziska, podpory i inne akcesoria. W przypadku używania osłony przed zabrudzeniem butami może ona pozostać na siedzeniu.
  • Wszelkie podpory fotelika dziecięcego należy zawsze mocować bezpośrednio do podłogi. Nie opieraj podpór na żadnej uniesionej lub nierównej powierzchni podłogi, podnóżkach ani innych obiektach.
  • W pobliżu podpór fotelika dziecięcego nie należy przechowywać żadnych luźnych przedmiotów.
  • Wszystkie paski mocujące fotelik dziecięcy należy zawsze mocować do specjalnych punktów mocowania. Nie mocuj pasków do szyn foteli, uchwytów ani innych elementów wnętrza.
  • Montując regulowany fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy, należy go wyregulować odpowiednio do wieku dziecka. Starsze dzieci powinny siedzieć w bardziej wyprostowanej pozycji niż młodsze.
  • Montując fotelik dziecięcy zwrócony przodem do kierunku jazdy, należy wyregulować zagłówek siedzenia odpowiednio do wzrostu dziecka. Nawet jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w zagłówek, może on nie być w stanie wytrzymać sił działających podczas kolizji.
Używanie pasa bezpieczeństwa
  • Montując fotelik dziecięcy mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu albo zabezpieczając pasem dziecko w foteliku, zwróć uwagę, aby wsporniki ani inne elementy fotelika nie stykały się z przyciskiem sprzączki pasa.

 Ostrzeżenie

Postępuj zgodnie z instrukcjami

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa dzieci podane w tej instrukcji i stosuj się do wytycznych producenta fotelika dziecięcego. W przeciwnym razie podczas wypadku dziecko może odnieść poważne obrażenia.

 Ważne

Montując fotelik dziecięcy, należy stosować się do ogólnych zaleceń dotyczących punktów mocowania fotelika.
Fotelik dziecięcy należy montować zgodnie z instrukcjami producenta.

 Uwaga

Pytania dotyczące montażu

Jeśli masz pytania dotyczące montażu, skontaktuj się z producentem fotelika dziecięcego, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

Zabezpieczanie wnętrza samochodu

Podczas montowania fotelika uważaj, aby nie uszkodzić wnętrza samochodu przez wystające elementy lub ostre krawędzie fotelika dziecięcego.

  • Jeśli fotelik dziecięcy ma dolne paski mocujące, nie wolno regulować położenia przednich foteli po zamocowaniu pasków do punktów mocowania. Należy zawsze pamiętać o odpięciu pasków, gdy fotelik dziecięcy nie jest zamontowany.
  • Luźne elementy fotelika dziecięcego, na przykład paski zabezpieczające, należy mocować zgodnie z instrukcjami producenta.

 Ważne

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

W stosownych przypadkach należy przestrzegać ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie używania pasów bezpieczeństwa, regulacji zagłówków i odpowiedniej pozycji na siedzeniach.

Przepisy lokalne

Przepisy dotyczące miejsca i sposobu przewożenia oraz zabezpieczania dzieci różnią się w zależności od regionu. Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w regionie, w którym jesteś.

 Wskazówka

Jeśli fotelik dziecięcy został zamontowany bez użycia pasa bezpieczeństwa samochodu, może się pojawić przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa danego siedzenia. Możesz odrzucić przypomnienie na wyświetlaczu, ale pozostałe wskaźniki ostrzegawcze pozostaną włączone. Aby je usunąć, zapnij pas bezpieczeństwa.