Montowanie fotelików dziecięcych na bocznych siedzeniach tylnych

Aby prawidłowo zamontować fotelik dziecięcy na jednym z bocznych siedzeń tylnych, należy przeczytać ważne informacje i stosować się do zaleceń.

Do montowania fotelika dziecięcego na bocznych siedzeniach tylnych można używać punktów mocowań ISOFIX oraz górnego i dolnego paska. Siedzenia są zatwierdzone do montowania fotelików i-Size.

 Wskazówka

Długotrwałe użytkowanie fotelika dziecięcego może powodować zużycie elementów wnętrza samochodu. Zabezpiecz wnętrze samochodu akcesoryjną osłoną przed zabrudzeniem butami.
Dozwolone foteliki dziecięce
  • Należy używać wyłącznie fotelików dziecięcych i-Size, uniwersalnych lub przeznaczonych do danego pojazdu zalecanych przez Volvo, zwracając uwagę, czy model samochodu jest na liście pojazdów dostarczonej przez producenta fotelika dziecięcego.
Przygotowywanie siedzenia
  • Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego wymontuj z niego przedłużenia siedziska, podpory i inne akcesoria. W przypadku używania osłony przed zabrudzeniem butami może ona pozostać na siedzeniu.
  • Wszelkie podpory fotelika dziecięcego należy zawsze mocować bezpośrednio do podłogi. Nie opieraj podpór na żadnej uniesionej lub nierównej powierzchni podłogi, podnóżkach ani innych obiektach.
  • W pobliżu podpór fotelika dziecięcego nie należy przechowywać żadnych luźnych przedmiotów.
  • Wszystkie paski mocujące fotelik dziecięcy należy zawsze mocować do specjalnych punktów mocowania. Nie mocuj pasków do szyn foteli, uchwytów ani innych elementów wnętrza.
  • Montując regulowany fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy, należy go wyregulować odpowiednio do wieku dziecka. Starsze dzieci powinny siedzieć w bardziej wyprostowanej pozycji niż młodsze.
  • Montując fotelik dziecięcy zwrócony przodem do kierunku jazdy, należy wyregulować zagłówek siedzenia odpowiednio do wzrostu dziecka. Nawet jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w zagłówek, może on nie być w stanie wytrzymać sił działających podczas kolizji.
Używanie pasa bezpieczeństwa
  • Montując fotelik dziecięcy mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu albo zabezpieczając pasem dziecko w foteliku, zwróć uwagę, aby wsporniki ani inne elementy fotelika nie stykały się z przyciskiem sprzączki pasa.

 Ostrzeżenie

Postępuj zgodnie z instrukcjami

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa dzieci podane w tej instrukcji i stosuj się do wytycznych producenta fotelika dziecięcego. W przeciwnym razie podczas wypadku dziecko może odnieść poważne obrażenia.

 Ważne

Montując fotelik dziecięcy, należy stosować się do ogólnych zaleceń dotyczących punktów mocowania fotelika.
Fotelik dziecięcy należy montować zgodnie z instrukcjami producenta.

 Uwaga

Pytania dotyczące montażu

Jeśli masz pytania dotyczące montażu, skontaktuj się z producentem fotelika dziecięcego, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

Zabezpieczanie wnętrza samochodu

Podczas montowania fotelika uważaj, aby nie uszkodzić wnętrza samochodu przez wystające elementy lub ostre krawędzie fotelika dziecięcego.

  • Jeśli fotelik dziecięcy ma dolne paski mocujące, nie wolno regulować położenia przednich foteli po zamocowaniu pasków do punktów mocowania. Należy zawsze pamiętać o odpięciu pasków, gdy fotelik dziecięcy nie jest zamontowany.
  • Luźne elementy fotelika dziecięcego, na przykład paski zabezpieczające, należy mocować zgodnie z instrukcjami producenta.

 Ważne

Podniesiony zagłówek

Zagłówek musi być zawsze podniesiony, gdy fotelik dziecięcy jest zamontowany.

Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

W stosownych przypadkach należy przestrzegać ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie używania pasów bezpieczeństwa, regulacji zagłówków i odpowiedniej pozycji na siedzeniach.

Przepisy lokalne

Przepisy dotyczące miejsca i sposobu przewożenia oraz zabezpieczania dzieci różnią się w zależności od regionu. Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w regionie, w którym jesteś.

 Wskazówka

Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa

Jeśli fotelik dziecięcy został zamontowany bez użycia pasa bezpieczeństwa samochodu, może się pojawić przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa danego siedzenia. Możesz odrzucić przypomnienie na wyświetlaczu, ale pozostałe wskaźniki ostrzegawcze pozostaną włączone. Aby je usunąć, zapnij pas bezpieczeństwa.