Ręczne mycie nadwozia

Aby uniknąć problemów przy czyszczeniu trudnych do usunięcia zabrudzeń, myj samochód regularnie i od razu, gdy zaczyna być brudny. Ogranicza to ryzyko powstania zarysowań i oczywiście przekłada się na atrakcyjny wygląd Twojego samochodu.

 Ważne

Kiedy i gdzie czyścić nadwozie

  • Czyść swój samochód od razu, gdy będzie zakurzony lub zabrudzony. Zapobiega to osadzaniu się trudnych do usunięcia zabrudzeń, które często zawierają większe cząstki i zanieczyszczenia powodujące zużycie i uszkodzenia, szczególnie podczas czyszczenia.
  • Jak najszybciej usuwaj ptasie odchody oraz soki i żywicę z drzew. Zawierają one substancje, które mogą szybko uszkodzić i odbarwić powłokę lakierową.
  • Unikaj mycia swojego samochodu w bezpośrednim świetle słonecznym. Może to spowodować wyschnięcie środków do czyszczenia lub wosku, przez co będą one działały jak materiały ścierne.
  • Jeśli samochód był wystawiony na działanie substancji żrących, takich jak kwaśny deszcz, sól, substancje chemiczne, proszek żelaza, sadza lub popiół, należy jak najszybciej go umyć, aby uniknąć uszkodzeń. W miejscach, w których występują znaczne emisje przemysłowe, zaleca się częstsze mycie.
  • Myj samochód w przeznaczonym do tego celu miejscu z systemem oczyszczania ścieków zgodnym z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Miejsce mycia musi być wyposażone w separator oleju.

Mycie wysokociśnieniowe

  • Sprawdź, czy drzwi, szyby i pokrywy są zamknięte.
  • Wykonuj okrężne ruchy i trzymaj dyszę w odległości co najmniej 30 cm (1 stopy) od powierzchni samochodu.
  • Nie kieruj strumienia bezpośrednio na otwory lub miejsca podatne na uszkodzenia, takie jak zamki, kamery, elementy wykończeniowe, wloty powietrza i gniazdo ładowania.

Nie myj samochodu podczas ładowania

Nie myj swojego samochodu, gdy jest podłączony przewód ładujący.

 Uwaga

  • Pamiętaj, by myć samochód delikatnie i używać wyposażenia do czyszczenia odpowiedniego do danego rodzaju powierzchni.
  • Używaj wyłącznie środków do czyszczenia i produktów do pielęgnacji samochodu zalecanych przez Volvo, stosując się do instrukcji dołączonych do tych produktów.

Mycie całego nadwozia

Najpierw opłucz dolną część nadwozia, w tym wnęki kół i zderzaki.
Opłucz cały samochód, aby rozpuścić i zmyć zabrudzenia. Do szczególnie zabrudzonych powierzchni można użyć zimnego środka odtłuszczającego.
Następnie umyj cały samochód, używając gąbki, szamponu samochodowego i dużej ilości letniej wody.
Osusz samochód czystą, miękką ściereczką irchową lub miękką ściągaczką. Ogranicza to ryzyko powstania plam z wyschniętych kropelek wody, które wymagają dodatkowego polerowania.
Po umyciu samochodu usuń zanieczyszczenia z otworów odpływowych w drzwiach i oczyść progi drzwi.
Jeśli na nadwoziu pozostaną plamy z asfaltowej nawierzchni drogi, usuń je za pomocą środka do usuwania smoły.

W przypadku szczególnie uporczywych zanieczyszczeń lub jeśli czyszczenie Twojego samochodu nie przynosi oczekiwanych rezultatów, skontaktuj się z działem obsługi Volvo w celu uzyskania porady.