Nawiązywanie połączenia z Internetem przez Wi-Fi

Połącz swój samochód z siecią Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do Internetu.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ConnectivityWi-Fi.
Włącz funkcję Wi-Fi, jeśli jest wyłączona.
Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie.
Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi na klawiaturze wyświetlacza i naciśnij przycisk Connect.
Samochód połączy się z siecią Wi-Fi.