Łączenie telefonu z samochodem

Połącz swój telefon z samochodem przez Bluetooth, aby korzystać z telefonu za pośrednictwem interfejsu samochodu.

Funkcja Bluetooth musi być włączona zarówno w samochodzie, jak i na telefonie, aby było możliwe sparowanie. Bluetooth można włączyć w ustawieniach. Należy ustawić telefon jako wykrywalny, aby samochód mógł go znaleźć podczas parowania.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ConnectivityBluetooth.
Wybierz Add, aby rozpocząć proces parowania.
Wybierz z listy dostępnych urządzeń to, które chcesz sparować z samochodem.
Sprawdź, czy kod potwierdzający na wyświetlaczu jest zgodny z kodem wyświetlonym na Twoim telefonie.
Wybierz preferowane usługi, a następnie naciśnij Save.
Przyznaj samochodowi uprawnienia dostępu do telefonu w ustawieniach Bluetooth telefonu oraz na wyświetlaczu samochodu.1
Twój telefon jest teraz połączony z samochodem. Następnym razem połączy się automatycznie, o ile na telefonie będzie włączona funkcja Bluetooth.

 Uwaga

Możesz sparować z samochodem wiele telefonów, ale jednocześnie może być połączony tylko jeden. Aby zmienić aktywny telefon, wybierz go z listy sparowanych urządzeń lub dodaj nowe urządzenie.
  1. 1 Możesz połączyć telefon z samochodem, nawet jeśli nie zezwolisz na dostęp do kontaktów, jednak w takim przypadku funkcjonalność będzie ograniczona.