Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej

Na okres eksploatacji piór wycieraczek szyby przedniej wpływają woda, pył i zanieczyszczenia usuwane z szyby. Pióra wycieraczek należy wymienić, gdy wykazują oznaki zużycia.
Włącz położenie serwisowe wycieraczek w ustawieniach na wyświetlaczu.

Unieś wycieraczki nad szybę przednią.

Naciśnij przycisk na ramieniu wycieraczki i wyciągaj pióro prosto, prowadząc równolegle do ramienia wycieraczki.

Pamiętaj, że pióro po stronie kierowcy jest dłuższe niż pióro po stronie pasażera. Wsuń nowe pióro do ramienia wycieraczki, aż usłyszysz kliknięcie potwierdzające prawidłowe osadzenie.

Sprawdź, czy pióro jest prawidłowo zamocowane.
Opuść ramiona wycieraczek z powrotem na szybę przednią.
Wyłącz położenie serwisowe wycieraczek.

Powiązane dokumenty