Wymiana baterii kluczyka typu Key Tag

Gdy bateria w kluczyku typu Key Tag się rozładuje, można ją wymienić.

Jeśli sygnał kluczyka typu Key Tag zacznie być słaby, przyczyną może być rozładowana bateria. Możesz wymienić ją samodzielnie. W kluczyku typu Key Tag jest stosowana płaska bateria guzikowa CR2450.

 Wskazówka

Do odblokowania pokrywy kluczyka typu Key Tag i wyjęcia baterii z gniazda może się przydać mały wkrętak.

 Ważne

  • Ze względów bezpieczeństwa i w celu zachowania optymalnej wydajności nowej baterii należy ją obsługiwać na przykład w rękawiczkach jednorazowych.
  • Zużyte akumulatory trzeba poddać recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.
Kluczyk typu Key Tag z logo Volvo na górze

Trzymaj kluczyk typu Key Tag z logo Volvo skierowanym w górę. Na jednym z krótszych boków kluczyka typu Key Tag jest mały otwór. Podważ pokrywę kluczyka typu Key Tag z tej strony, odchylając krawędź na zewnątrz i w górę.

Zdejmij pokrywę kluczyka typu Key Tag, aby uzyskać dostęp do baterii.
Podważ baterię z zaczepów blokujących i wyjmij ją, przesuwając do siebie.
Wsuń nową baterię do gniazda i dociśnij ją, aby została prawidłowo osadzona. Strona bieguna dodatniego baterii musi być skierowana w górę.
Zamknij pokrywę kluczyka typu Key Tag, aż kliknie.

 Ostrzeżenie

Sprawdź, czy bateria jest zamontowana prawidłowo z zachowaniem właściwej biegunowości. Jeśli kluczyk typu Key Tag nie będzie używany przez długi czas, wyjmij baterię, aby uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzenia. Uszkodzone baterie lub wyciek elektrolitu mogą spowodować oparzenia w razie kontaktu ze skórą. Dlatego obsługując stare lub uszkodzone baterie, należy używać rękawic ochronnych.
  • Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Nie wolno pozostawiać baterii w łatwo dostępnym miejscu, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.
  • Baterii nie wolno otwierać, powodować ich zwarcia ani wrzucać do ognia.
  • Nie wolno próbować ładować baterii, które nie są przeznaczone do ładowania. Może to spowodować ich wybuch.
  • Produkty zasilane bateriami należy regularnie sprawdzać pod kątem oznak uszkodzenia. Nie należy używać kluczyka typu Key Tag, jeśli cokolwiek wskazuje, że doszło do uszkodzenia kluczyka lub jego baterii albo wycieku elektrolitu.
  • Uszkodzone produkty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Jeśli sygnał kluczyka typu Key Tag wciąż jest słaby, przyczyną mogą być zakłócenia na zewnątrz samochodu. Jeśli kluczyk typu Key Tag w ogóle nie działa, powtórz opisane czynności i sprawdź, czy w pełni naładowana bateria została prawidłowo zamontowana. Jeśli uważasz, że potrzebujesz nowego kluczyka typu Key Tag, skontaktuj się z działem obsługi Volvo.