Zmiana pasów ruchu wspomagana przez system Pilot Assist

W pewnych warunkach system Pilot Assist może wspomagać kierowanie przy zmianach pasa ruchu. Ta funkcja systemu Pilot Assist jest nazywana wspomaganiem zmiany pasa ruchu.

System Pilot Assist automatycznie wspomaga kierowanie podczas zmian pasa ruchu, gdy wszystkie warunki są spełnione.

Oprócz ogólnych warunków dotyczących korzystania z systemu Pilot Assist do działania funkcji wspomagania zmiany pasa ruchu jest wymagane spełnienie następujących warunków:
  • W ustawieniach systemu Pilot Assist są włączone funkcje wspomagania kierowania i zmiany pasa ruchu.
  • System Pilot Assist jest aktywny.
  • Warunki wspomagania kierowania są spełnione.
  • Sytuacja w ruchu drogowym pozwala na zmianę pasa.
    • Samochód sprawdza, czy warunki działania funkcji wspomagania zmiany pasa ruchu są spełnione, na przykład, czy sąsiedni pas jest wolny. Odpowiedzialność za ocenę sytuacji i podjęcie decyzji, czy można bezpiecznie zmienić pas ruchu, ostatecznie spoczywa jednak na kierowcy.
    • W pewnych warunkach drogowych i jazdy samochód nie ma wystarczających informacji, by wspomagać kierowanie podczas zmiany pasa ruchu. W takich sytuacjach kierowca wciąż może zmienić pas ruchu bez wspomagania. Powoduje to wyłączenie wspomagania kierowania do czasu, aż warunki będą ponownie spełnione.

Jeśli obszar informacji dla kierowcy jest w trybie otoczenia, możliwe wspomagane zmiany pasa rucha są pokazywane w formie animacji.

Jeśli obszar informacji dla kierowcy jest w trybie relaksu, stan wspomagania zmiany pasa ruchu jest pokazywany za pośrednictwem symboli.

Trwa zmiana pasa ruchu. Strzałka wskazuje kierunek rozpoczętej zmiany pasa ruchu.
Funkcja wspomagania zmiany pasa ruchu jest niedostępna i wykonywany manewr zmiany pasa ruchu zostanie anulowany. Może się tak zdarzyć w przypadku wystąpienia usterki wpływającej na najważniejsze systemy, takie jak wspomaganie kierowania. Zwróć uwagę na wszelkie pojawiające się komunikaty.

 Ostrzeżenie

Funkcja wspomagania zmiany pasa ruchu tylko pomaga w bezpiecznym prowadzeniu. Nie ogranicza ani nie zwalnia kierowcy z obowiązku prowadzenia w uważny i bezpieczny sposób. Prowadź samochód tak samo bezpiecznie jak samochód bez możliwości interweniowania.
Włącz kierunkowskaz, aby rozpocząć zmianę pasa ruchu.
Samochód wykryje, że chcesz zmienić pas. Jeśli wymagane warunki są spełnione, samochód rozpoczyna wspomaganie kierowania podczas zmiany pasa ruchu.

 Uwaga

Trzymaj ręce na kierownicy

Podczas zmiany pasa ruchu trzymaj obie ręce na kierownicy. W razie konieczności masz obowiązek zainterweniować. Możesz przerwać wspomaganie przez samochód kiedy chcesz, hamując, przyśpieszając lub obracając kierownicę.

Przerwana zmiana pasa ruchu

Zmiana pasa ruchu może zostać przerwana, jeśli zmienią się warunki lub sytuacja w ruchu drogowym. Jest to sygnalizowane w obszarze informacji dla kierowcy i manewr zostaje natychmiast anulowany. Przejmij pełną kontrolę nad samochodem.