Wyjeżdżanie z miejsca parkingowego za pomocą systemu Park Pilot Assist

System Park Pilot Assist można włączyć w widoku parkowania. Może wyjechać samochodem z równoległego miejsca parkingowego, jeśli systemu Park Pilot Assist użyto do zaparkowania na tym miejscu.

Widok parkowania często pojawia się automatycznie, ale czasami trzeba go otworzyć ręcznie. Znajdź aplikację Camera na pasku kontekstowym lub w bibliotece aplikacji .

Ikona aplikacji kamery

 Ważne

Przed użyciem systemu Park Pilot Assist

Zanim użyjesz go po raz pierwszy, poświęć czas na przeczytanie wszystkich informacji o systemie Park Pilot Assist w tej instrukcji. Zrozumienie jego możliwości i ograniczeń jest warunkiem bezpiecznego użytkowania.

Ocena sytuacji

Sprawdź, czy sytuacja i warunki w ruchu drogowym pozwalają na aktywację.

Naciśnij przycisk Park Pilot Assist w widoku parkowania.

Ikona Park Pilot Assist

Samochód zaczyna skanować tor wyjeżdżania z miejsca.

Po jego określeniu tor jest pokazywany na wyświetlaczu.

Wyjeżdżanie z miejsca parkingowego
Aby potwierdzić tor jazdy i rozpocząć manewr, naciśnij przycisk Start na wyświetlaczu.

Samochód rozpoczyna manewr parkowania. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami na wyświetlaczu.

Podczas manewrowania

 Ostrzeżenie

Gdy system Park Pilot Assist jest aktywny

Obserwuj otoczenie i w razie potrzeby przejmij kontrolę nad samochodem.

Samochód potwierdza zakończenie manewru.