Parkowanie za pomocą systemu Park Pilot Assist

System Park Pilot Assist można włączyć w widoku parkowania. Obsługuje parkowanie zarówno równoległe, jak i prostopadłe.

Widok parkowania często pojawia się automatycznie, gdy zwolnisz w celu zaparkowania, ale czasem trzeba go otworzyć ręcznie. Znajdź aplikację Camera na pasku kontekstowym lub w bibliotece aplikacji .

Ikona aplikacji kamery

 Ważne

Przed użyciem systemu Park Pilot Assist

Zanim użyjesz go po raz pierwszy, poświęć czas na przeczytanie wszystkich informacji o systemie Park Pilot Assist w tej instrukcji. Zrozumienie jego możliwości i ograniczeń jest warunkiem bezpiecznego użytkowania.

Ocena sytuacji

Sprawdź, czy sytuacja i warunki w ruchu drogowym pozwalają na aktywację.

Naciśnij przycisk Park Pilot Assist w widoku parkowania.

Ikona Park Pilot Assist

Samochód zaczyna skanowanie w poszukiwaniu dostępnych miejsc parkingowych.

Widok parkowania podczas skanowania w poszukiwaniu miejsc parkingowych
Jedź powoli, aby stale skanować w poszukiwaniu dostępnych miejsc.

Gdy samochód wykryje dostępne miejsce parkingowe, wskaże je na wyświetlaczu. Samochód może wykrywać wiele miejsc jednocześnie.

Wykryte miejsca parkingowe w widoku parkowania

Wybierz dowolne ze wskazanych miejsc, aby na nim zaparkować.

Wybieranie miejsca parkingowego

Samochód rozpoczyna manewr parkowania. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami na wyświetlaczu.

Podczas parkowania

 Ostrzeżenie

Gdy system Park Pilot Assist jest aktywny

Obserwuj otoczenie i w razie potrzeby przejmij kontrolę nad samochodem.

Samochód potwierdza zakończenie manewru.