Korzystanie z awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

Podczas korzystania z awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia należy postępować zgodnie z kilkoma istotnymi wytycznymi. Przeczytaj te wytyczne ze zrozumieniem przed rozpoczęciem pracy.

 Uwaga

Te instrukcje dotyczą awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia dostarczanego przez Volvo.
Przegląd sprężarki awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia
2
3
4
1
5
Przegląd sprężarki awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia
 1. 1Gniazdo na pojemnik z płynem uszczelniającym
 2. 2Manometr
 3. 3Przyciski zasilania i zaworu redukującego ciśnienie
 4. 4Przewód powietrzny
 5. 5Przewód elektryczny
Przegląd pojemnika z płynem uszczelniającym awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia
1
2
Przegląd pojemnika z płynem uszczelniającym awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia
 1. 1Etykieta, maksymalna dopuszczalna prędkość
 2. 2Przewód płynu uszczelniającego

 Ostrzeżenie

Płyn uszczelniający może być szkodliwy

Płyn uszczelniający zawiera substancje, które są szkodliwe w razie połknięcia. Zawartość może także powodować reakcje alergiczne lub mieć inny szkodliwy wpływ na drogi oddechowe, skórę, ośrodkowy układ nerwowy i oczy.

Środki ostrożności
 • Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Należy unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. Jeśli płyn uszczelniający dostanie się na ubranie, należy je zdjąć.
 • Umyj dokładnie ręce po każdym kontakcie z płynem.
Pierwsza pomoc
 • Połknięcie: nie należy wywoływać wymiotów, o ile nie zaleci tego wyraźnie personel medyczny. Należy skontaktować się z lekarzem.
 • Skóra: zanieczyszczone miejsca na skórze należy umyć wodą i mydłem. Jeśli wystąpią objawy, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Oczy: należy je płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, odciągając od czasu do czasu górną i dolną powiekę. Jeśli wystąpią objawy, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Wdychanie: należy wyprowadzić osobę narażoną na wdychanie na świeże powietrze. Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Przed rozpoczęciem sprawdź, czy przycisk zasilania sprężarki jest ustawiony w położeniu wyłączenia.
 • Nie odłączaj przewodu powietrznego ani przewodu płynu uszczelniającego w trakcie naprawy.
 • Jeśli opona została przebita przez gwóźdź lub podobny przedmiot, który nadal jest w oponie, nie wyjmuj go. Pomoże to uszczelnić przebicie.
 • W przypadku przeprowadzania naprawy w miejscu, gdzie mogą się poruszać inne pojazdy, włącz światła awaryjne i ustaw trójkąt ostrzegawczy, jeśli go masz.

Przygotowania

Jako przypomnienie dla kierowcy umieść etykietę wskazującą prędkość maksymalną w dobrze widocznym miejscu, na przykład na szybie przedniej. Znajdziesz ją na pojemniku z płynem uszczelniającym.
Podłączanie przewodu powietrznego do pojemnika z płynem uszczelniającym

Przykręć złącze przewodu powietrznego do pojemnika ze środkiem uszczelniającym. Przykręca się je przy przewodzie środka uszczelniającego.

Wsuń pojemnik ze środkiem uszczelniającym do gniazda z boku sprężarki. Strzałka na pojemnika wskazuje prawidłowy kierunek.
Odkręć kapturek ochronny wentyla opony i podłącz przewód środka uszczelniającego. Przykręć złącze przewodu jak najdalej na gwint.

Rozpoczęcie naprawy przebitej opony

Podłącz sprężarkę do gniazda 12 V samochodu i sprawdź, czy gniazdo działa i dostarcza zasilanie.1
Uruchom sprężarkę, naciskając przycisk zasilania .

 Ostrzeżenie

Podczas pracy sprężarki nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej oponie. W razie zauważenia pęknięć lub wybrzuszeń należy natychmiast wyłączyć sprężarkę. Przerwij i skontaktuj się z centralą Volvo Assistance w celu bezpiecznego przeprowadzenia naprawy.
Pompuj oponę przez 7 minut lub do osiągnięcia ciśnienia 3,5 bara (51 psi).

 Ważne

Aby uniknąć przegrzania sprężarki, nie należy pozostawiać jej pracującej przez dłużej niż 10 minut.
Wyłącz sprężarkę w celu sprawdzenia ciśnienia na manometrze. Minimalne ciśnienie wynosi 1,8 bara (26 psi), a maksymalne – 3,5 bara (51 psi). Jeśli ciśnienie jest za wysokie, użyj zaworu redukującego ciśnienie .

 Ostrzeżenie

Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej 1,8 bara (26 psi), oznacza to, że przebicie opony jest zbyt duże. Należy przerwać pracę i skontaktować się z centralą Volvo Assistance w celu bezpiecznego przeprowadzenia naprawy.
Odłącz sprężarkę od gniazda 12 V.
Odkręć przewód środka uszczelniającego od wentyla opony.
Załóż z powrotem kapturek ochronny na wentyl opony.
Jak najszybciej rusz i jedź samochodem przez 10 minut2, aby środek uszczelnił oponę. Następnie sprawdź, czy naprawa się powiodła.

Sprawdzanie naprawy

Podłącz przewód powietrzny do wentyla opony.
Sprawdzaj ciśnienie w oponie na manometrze sprężarki.
 • Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej 1,3 bara (19 psi), oznacza to, że uszczelnienie opony nie jest wystarczające. Przerwij i skontaktuj się z centralą Volvo Assistance w celu bezpiecznego przeprowadzenia naprawy.
 • Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi powyżej 1,3 bara (19 psi), należy napompować oponę do zalecanego ciśnienia podanego na etykiecie z wartościami ciśnienia w oponach na słupku drzwiowym po stronie kierowcy. Podłącz sprężarkę do gniazda 12 V i napompuj oponę. Jeśli ciśnienie w oponie jest za wysokie, obniż je za pomocą zaworu redukującego ciśnienie .
Załóż z powrotem kapturek ochronny na wentyl opony.
 • Po użyciu wymień pojemnik z płynem uszczelniającym i przewód. Skontaktuj się z dealerem Volvo.
 • Volvo zaleca, aby jak najszybciej naprawić lub wymienić uszkodzoną oponę. Poinformuj pracowników stacji obsługi, że opona została naprawiona płynem uszczelniającym.

 Ostrzeżenie

Maksymalny dystans, jaki można pokonać na oponach zawierających płyn uszczelniający, wynosi 200 km (125 mil).
 1. 1 Gniazdo przestaje dostarczać zasilanie po pewnym czasie od opuszczenia samochodu przez kierowcę. Aby przywrócić zasilanie, wystarczy ponownie wsiąść do samochodu.
 2. 2 Lub 8 kilometrów (5 mil)