Wymiana kół

Jeśli zajdzie konieczność wymiany koła, należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą.

 Ostrzeżenie

Podnoszenie samochodu w celu wymiany koła

Aby wymienić koło, należy je unieść nad ziemię. Ściśle stosuj się do osobnych instrukcji dotyczących bezpiecznego podnoszenia samochodu.

  • Jeśli wymieniasz koło w ruchu drogowym lub w jego pobliżu, dopilnuj, aby inni mogli wyraźnie dostrzec Ciebie i samochód. Włącz światła awaryjne i ustaw trójkąt ostrzegawczy w widocznym, ale bezpiecznym miejscu.
  • Wyznacz pasażerom bezpieczne miejsce oczekiwania z dala od samochodu i ruchu.
  • Odpowiadasz za bezpieczeństwo otoczenia samochodu, gdy jest on podniesiony. Nie pozwalaj nikomu wsiadać do samochodu ani przebywać w jego pobliżu.
  • Nigdy nie kładź się pod samochodem ani nie pozwalaj nikomu wkładać pod niego żadnych części ciała, gdy jest podniesiony i podparty na podnośniku.

Przed wymontowaniem koła

Koła Twojego samochodu są przykręcone śrubami. Dla większego bezpieczeństwa możesz używać śrub zabezpieczających.

 Ważne

  • Dopilnuj, aby wymieniane koło miało rozmiar zatwierdzony dla Twojego samochodu.1
  • Przed przystąpieniem do prac przeczytaj wszystkie instrukcje. Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia przed podniesieniem samochodu.2

Wymontowanie koła

Zdejmij kapturki elementów mocujących koło.
Przed podniesieniem swojego samochodu poluzuj elementy mocujące koło o około 0,5–1 obrót, używając klucza do kół. Naciskaj klucz do dołu z przedłużonym uchwytem po lewej stronie, aby uniknąć obrażeń ciała. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje luzowanie elementu mocującego. Jeśli jako elementów mocujących używasz śrub zabezpieczających, zacznij od nich.
Stosuj się do instrukcji dotyczących bezpiecznego podnoszenia samochodu.
Podnieś samochód na tyle, aby zdejmowane koło znalazło się nad ziemią. Wykręć elementy mocujące i zdejmij koło.

 Wskazówka

Wymieniając koła zimowe na letnie i odwrotnie, oznacz stronę, po której były zamontowane, przykładowo L dla lewej strony i P dla prawej.

Montowanie koła

Oczyść powierzchnie między kołem a piastą.
Zamontuj koło. Dokręć elementy mocujące. Jednak końcowe dokręcenie z podanym momentem wykonuje się dopiero wtedy, gdy koło znajduje się z powrotem na ziemi i nie może się obracać podczas dokręcania.

 Ostrzeżenie

  • Pamiętaj, aby założyć koła na odpowiednią oś. Nieprawidłowo zamontowane koła mogą wpływać na prowadzenie samochodu.
  • Nie wolno smarować gwintów elementów mocujących koło środkami smarnymi. Może to spowodować poluzowanie elementów mocujących po dokręceniu.
Opuść samochód na ziemię.
Gdy koło znajduje się na ziemi, nie może się obracać, co ułatwia końcowe dokręcanie.

Dokręć elementy mocujące na krzyż. Jeśli samochód jest wyposażony w śruby zabezpieczające, należy dokręcić ja na końcu. Prawidłowe dokręcenie elementów mocujących jest bardzo ważne. Dokręcaj je momentem 140 Nm (103 lb-ft). Sprawdź moment dokręcania kluczem dynamometrycznym. Dokręcanie elementów mocujących nadmiernym lub niedostatecznym momentem może spowodować uszkodzenie gwintów lub samego koła.

Elementy mocujące koło dokręcane na krzyż.
3
2
4
5
1
Dokręć elementy mocujące koło na krzyż.
Załóż osłony na elementy mocujące, prawidłowo je ustawiając zgodnie ze znacznikami, a następnie je dociśnij. Sprawdź, czy są dobrze zamocowane.

 Ostrzeżenie

Sprawdzanie elementów mocujących koło

Po kilku dniach od wymiany koła może być wymagane ponowne dokręcenie elementów mocujących koło. Różnice temperatury i drgania mogą spowodować ich poluzowanie się.

Zachowanie koła po jego wymianie

Zwróć uwagę na oznaki nieprawidłowo zamontowanych kół. Może to wpływać negatywnie na skuteczność hamowania samochodu oraz odprowadzania deszczu i błota pośniegowego.

W przypadku zmiany typu lub rozmiaru kół, na początku należy prowadzić ostrożnie. Właściwości i charakterystyka prowadzenia mogą się zmienić po wymianie kół.

  1. 1 Niektóre koła zapasowe mają inne rozmiary. Jeśli koło zapasowe, które zamierzasz zamontować, jest zatwierdzone dla Twojego samochodu, różnica w rozmiarze jest dopuszczalna.
  2. 2 Używaj narzędzi przeznaczonych do Twojego modelu samochodu.