Zmiana języka klawiatury

Można zmienić tylko język klawiatury na wyświetlaczu.

Zmień język klawiatury, jeśli chcesz wpisywać tekst w innym języku. Może to być przydatne podczas wyszukiwania miejsca docelowego lub adresu w lokalnym języku za granicą.

 Uwaga

Aby można było zmienić język klawiatury, musi być dostępnych kilka języków. Jeśli jest dostępny tylko jeden język, na klawiaturze nie będzie symbolu języków.

Zmiana języka na następny dostępny

Naciśnij symbol języków u dołu klawiatury.
Jej język zostanie zmieniony na następny na liście dostępnych języków.

Zmiana języka na dowolny dostępny

Naciśnij i przytrzymaj symbol języków u dołu klawiatury.
Pojawi się lista dostępnych języków.
Wybierz język, którego chcesz używać.
Język klawiatury zmieni się na wybrany.