Zmiana języka systemu

Możesz zmienić w ustawieniach język systemu samochodu.

Aby zmienić bieżący język systemu samochodu na inny, musisz wybrać odpowiednie ustawienie języka.

 Ważne

Wybierz tylko ten język systemu, który w pełni rozumiesz. Samochód przekazuje kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i powiadomienia za pośrednictwem komunikatów, więc ważne jest, aby zawsze je rozumieć.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz SystemLanguage and inputLanguage.
Wybierz język, na który chcesz zmienić.
Informacje na wyświetlaczu będą podawane w nowym języku.