Zmiana daty i godziny

Możesz ręcznie zmienić datę, godzinę i lokalną strefą czasową w ustawieniach.

Domyślnie Twój samochód automatycznie zmienia datę, godzinę i lokalną strefę czasową, wykorzystując informacje z Internetu. Możesz także ręcznie zmienić te wartości oraz format godziny w ustawieniach.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz SystemDate and time.
Jeśli opcje Automatic date and time i Automatic time zone są włączone, wyłącz je.
Wybierz odpowiednie ustawienie i wprowadź zmiany.

Zmiany są pokazywane na wyświetlaczu.

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniu godziny zegar na pasku stanu zostaje zaktualizowany.

 Wskazówka

Aby zmienić format godziny na 24-godzinny, włącz tę opcję. Aby wybrać format 12-godzinny, wyłącz ją.