Umawianie terminu przeglądu lub naprawy

Umawianiem terminów przeglądów i napraw zajmuje się dział obsługi Volvo. W autoryzowanych stacjach obsługi Volvo pracują specjalnie przeszkoleni technicy dysponujący odpowiednim wyposażeniem do obsługi Twojego samochodu.

Twój samochód powiadomi Cię o terminie przeglądu.

Skontaktuj się z działem obsługi Volvo, aby umówić się na wizytę. Pracownicy działu znajdą najbliższą stację obsługi.

Jeśli nie możesz skontaktować się z działem obsługi Volvo, gdy masz potrzebę pilnego przeglądu lub naprawy, skontaktuj się z firmą świadczącą usługi pomocy drogowej w Twojej lokalizacji.