Identyfikatory i etykiety dotyczące ładowania

Twój samochód ma kilka etykiet identyfikacyjnych z informacjami o kompatybilności z punktem ładowania. Na pokrywie gniazda ładowania jest także etykieta z informacjami o różnych jego stanach.

Identyfikacja kompatybilności z punktem ładowania

Korzystając z etykiet identyfikacyjnych, możesz sprawdzić, czy Twój samochód jest kompatybilny z danym punktem ładowania. Etykiety są zgodne z normą EN 17186. Etykiety identyfikacyjne zawierają literę lub litery. Jeśli litera na punkcie ładowania odpowiada literze na etykietach identyfikacyjnych Twojego samochodu, jest on kompatybilny z danym punktem.

Etykiety identyfikacyjne są przy gnieździe ładowania.
Etykiety identyfikacyjne są przy gnieździe ładowania.
Etykiety identyfikacyjne wskazujące kompatybilność z punktem ładowania
Etykiety identyfikacyjne wskazujące kompatybilność z punktem ładowania

Trzy litery na etykietach identyfikacyjnych wskazują rodzaje punktów ładowania, z którymi Twój samochód jest kompatybilny. Twój samochód ma trzy litery określające kompatybilność. Szczegółowe informacje znajdziesz w normie EN 17186.

Etykieta identyfikacyjnaRodzaj ładowania
CŁadowanie AC1 typu 2
K i LŁadowanie DC2 (w tym Combined Charging System (CCS) Combo 2)

Stany ładowania

Ta etykieta zawiera informacje o różnych stanach gniazda ładowania. Etykieta jest na wewnętrznej stronie pokrywy gniazda ładowania.

Etykieta z informacjami o stanach ładowania.
  1. 1 Prąd przemienny
  2. 2 Prąd stały