Etykiety akumulatorów

Akumulatory niskonapięciowe samochodu mają etykiety z informacjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi.

Symbole

Etykieta dotycząca unikania źródeł iskrzenia i otwartego ognia
Nie zbliżaj się ze źródłem iskrzenia lub otwartym ogniem.
Etykieta dotycząca zagrożenia wybuchem
Zagrożenie wybuchem.
Etykieta dotycząca akumulatora zawierającego żrący kwas
Akumulator zawiera żrący kwas.
Etykieta dotycząca używania okularów ochronnych
Używaj okularów ochronnych.
Etykieta dotycząca przechowywania akumulatora w miejscu niedostępnym dla dzieci
Przechowuj akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Etykieta dotycząca odpowiedniego utylizowania akumulatora
Akumulator należy odpowiednio zutylizować, aby poddać go recyklingowi.
Etykieta dotycząca odpowiedniego recyklingu
Wymagany odpowiedni recykling.
Etykieta dotycząca instrukcji samochodu
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi samochodu.

 Uwaga

Przedstawione etykiety

Etykiety przedstawione w tej instrukcji są ogólnymi przykładami etykiet zastosowanych w Twoim samochodzie. W instrukcji podano tylko ich rozmieszczenie i rodzaj zawartych na nich informacji. Dokładne informacje o swoim samochodzie znajdziesz na rzeczywistej etykiecie.