Etykiety poduszek powietrznych

Etykiety poduszek powietrznych w Twoim samochodzie zawierają podstawowe informacje o poduszkach powietrznych lub służą do wskazania ich położenia.

Etykiety wskazujące miejsca poduszek powietrznych

Poduszki powietrzne są zamontowane w Twoim samochodzie w miejscach oznaczonych AIRBAG, IC AIRBAG lub SRS AIRBAG.

 Ostrzeżenie

Miejsca oznaczone etykietami poduszek powietrznych

W miejscach oznaczonych tymi etykietami w Twoim samochodzie są zamontowane poduszki powietrzne. W tych miejscach ani w ich pobliżu nie może być żadnych przedmiotów. Zasłonięcie tych miejsc może utrudnić rozwinięcie poduszek powietrznych, ograniczyć ich skuteczność i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Więcej informacji na temat użytkowania i warunków mogących wpływać na poduszki powietrzne zawiera osobna część poświęcona poduszkom powietrznym.

Etykiety z informacjami o poduszkach powietrznych

Etykieta z ostrzeżeniami na osłonie przeciwsłonecznej
Ta etykieta jest na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera z przodu.

 Ostrzeżenie

Foteliki dziecięce i przedni fotel pasażera

NIGDY nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu z AKTYWNĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ przed nim. Grozi to ŚMIERCIĄ lub POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI DZIECKA.