Składanie tylnych siedzeń

Tylne siedzenia można złożyć za pomocą przycisku na oparciu siedzenia. Lewe siedzenie można złożyć niezależnie, natomiast siedzenia środkowe i prawe składają się razem.

 Ważne

Przed złożeniem siedzeń sprawdź:
  • czy na siedzeniach nie ma żadnych przedmiotów,
  • czy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
  • czy jest wystarczająco dużo miejsca do złożenia siedzeń. W razie potrzeby przesuń przednie fotele do przodu i wyreguluj lub wymontuj zagłówki tylnych siedzeń.

 Ostrzeżenie

Złożone tylne siedzenia nie mogą stykać się z fotelami przednimi. Mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo pozostałych pasażerów.
Przycisk składania na oparciu.

Naciśnij przycisk na oparciu siedzenia.

Siedzenie zostanie zwolnione i złoży się do przodu.

Ręcznie popchnij oparcia do położenia pionowego, gdy nie potrzebujesz już dodatkowej przestrzeni bagażowej. Sprawdź, czy zostały zablokowane.

Powiązane dokumenty