Sterowanie wycieraczką szyby tylnej

Wycieraczką szyby tylnej steruje się ręcznie, ale można ustawić, aby pracowała automatycznie podczas cofania.
Przycisk spryskiwacza i wycieraczki szyby tylnej

Wycieraczką szyby tylnej steruje się ręcznie za pomocą lewej dźwigni przy kierownicy.

Możesz włączyć funkcję automatycznej pracy wycieraczki szyby tylnej podczas cofania, gdy pracują wycieraczki szyby przedniej. Domyślnie funkcja jest wyłączona.

Informacje o niektórych wybranych ustawieniach wycieraczek są pokazywane na wyświetlaczu.

Ręczne włączanie wycieraczki szyby tylnej

Naciśnij raz dolny przycisk na końcu lewej dźwigni przy kierownicy.

Symbol spryskiwacza i wycieraczki szyby tylnej
Wycieraczka szyby tylnej włączona.
Aby ją wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk.

Włączanie funkcji automatycznej pracy wycieraczki szyby tylnej podczas cofania.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ControlsMirrors and wipersAuto wiper on reverse
Włącz lub wyłącz funkcję.