Włączanie automatycznego trybu klimatyzacji

Po włączeniu trybu automatycznego układ klimatyzacji automatycznie steruje swoimi funkcjami.

 Wskazówka

W trybie automatycznym układ klimatyzacji w razie potrzeby automatycznie kieruje przepływ powietrza na szybę przednią.
Naciśnij symbol wentylatora na dolnym pasku i wybierz Climate.
Wybierz Auto.
Jeśli chcesz, możesz zmienić poziom mocy wentylatorów.