Włączanie ogrzewania foteli

Funkcję ogrzewania foteli można włączyć z poziomu widoku klimatyzacji na wyświetlaczu.

 Ostrzeżenie

Z ogrzewania foteli nie powinny korzystać osoby, które:
  • mają trudności z odczuwaniem zmian temperatury z powodu zaburzeń czucia;
  • mają problem z regulowaniem ustawień ogrzewania foteli.
Naciśnij symbol temperatury na dolnym pasku.
Wybierz preferowany poziom ogrzewania fotela.

Aby zamknąć widok komfortu, naciśnij symbol strzałki w dół na dolnym pasku.