Włączanie ogrzewania kierownicy

Ogrzewaniem kierownicy steruje się na wyświetlaczu. Możesz je włączyć ręcznie lub ustawić automatyczne włączanie.
Naciśnij temperaturę na dolnym pasku.
Wybierz preferowany poziom ogrzewania kierownicy.

 Wskazówka

Automatyczne ogrzewanie kierownicy

Automatyczne ogrzewanie kierownicy to przydatna funkcja w zimnym klimacie. Wybierz tryb automatycznego włączania w ustawieniach klimatyzacji.