Włączanie blokady tylnych drzwi

Możesz ręcznie włączyć i wyłączyć blokadę tylnych drzwi.

 Ważne

Blokada tylnych drzwi nie wpływa na tylne szyby. Możesz je zablokować w ustawieniach.

Podróżując z dziećmi na tylnych siedzeniach, należy zabezpieczać tylne drzwi, włączając ich blokadę.

Blokada tylnych drzwi podnosi poziom bezpieczeństwa pasażerów na tylnych siedzeniach. Gdy jest włączona, pasażerowie z tyłu nie mogą otworzyć tylnych drzwi.

Położenie przełącznika blokady tylnych drzwi
Położenie przełącznika blokady tylnych drzwi.

Przełączniki blokady są na tylnych drzwiach i można je obsługiwać po otwarciu tych drzwi.

Do włączenia lub wyłączenia blokad tylnych drzwi potrzebujesz narzędzia, na przykład płaskiego wkrętaka. Kierunek obrotu w celu włączenia lub wyłączenia blokad jest pokazany przy przełączniku.

Umiejscowienie blokad tylnych drzwi
Blokada tylnych drzwi ze strzałką wskazującą kierunek obrotu w celu włączenia.

Wsuń narzędzie do otworu przełącznika.

Obróć narzędzie we wskazanym kierunku, aby włączyć blokadę.
Po włączeniu blokady usłyszysz kliknięcie.

Wyłączanie blokady tylnych drzwi

Aby wyłączyć blokadę tylnych drzwi, obróć ją przy użyciu narzędzia w kierunku przeciwnym niż pokazany przy przełączniku.

Powiązane dokumenty