Włączanie trybu czyszczenia wyświetlacza

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyświetlacza należy włączyć specjalny tryb.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ControlsLights and displaysDisplayClean screen.
Naciśnij, aby włączyć.